کی حاضره بره اینجا؟؟؟
کی حاضره بره اینجا؟؟؟کی حاضره بره اینجا؟؟؟


یکی از ترسناک ترین و بزرگ ترین پارک های آبی جهان، پارک آبی در باهاما است که کشوری است انگلیسی‌ زبان و شامل بیش از سه هزار جزیره بزرگ و کوچک در اقیانوس اطلس که در شرق فلوریدا آمریکا و در شمال کوبا قرار دارد . جمعیت باهاما ۳۵۰ هزار نفر و پایتخت آن ناسائو است.تونل آبی این پارک آبی به زیر استخری می رود که درآن پر ازکوسه های خطرناک است.انسان در داخل محفظه ای شیشه ای و تونلی مانند از این سرسره آبی و از کنار کوسه ماهی ها رد شده و درون حوضچه آبی می افتد. شیب